Fondens historie

Fra to "halve ridecentre" til ét fælles ridecenter

Kongelundens Ridecenter Fond blev dannet i 1990 efter nogle turbulente år for rideklubben.

Rideklubben, der ejede en koteletgrund med den lille ridehal og den store udendørsbane havde forpligtet sig til et meget dyrt lejemål af den ny store ridehal, der var opført på nabogrunden. Med to forskellige ejere af de to dele af ridecentret stagnerede al udvikling af området.

Da der efter en turbulent tid med flere private ejerskifter for naboejendommen viste sig en mulighed for at købe denne, vedtog klubbens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling at forære sin ejendom til den nystiftede fond med henblik på at denne kunne gennemføre en effektiv samling af de to “halve ridecentre” til et fælles ridecenter.

Rideklubben kunne således fortsætte som lejer af de arealer, som den har brug for, men nu hos en ejer der vil det samme som klubben selv, nemlig sikre en sund og bæredygtig udvikling af faciliteterne og dermed masser af aktiviteter for ryttere og rideinteresserede.