God fondsledelse

Kongelundens Ridecenter Fond forholder sig årligt til det sæt af ”Anbefalinger for god fondsledelse”, som er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse, og foreskrevet i årsregnskabslovens § 77a. Fonden ønsker at udøve god fondsledelse gennem principper, som sikrer kvalificeret ledelse og størst mulig åbenhed og transparens. Fonden har derfor indrettet sig på at imødekomme samtlige anbefalinger for god fondsledelse, og forankret dette bl.a. gennem beskrivelse af procedurer m.m. i sin forretningsorden.

Redegørelse om god Fondsledelse 2020

Redegørelse om god Fondsledelse 2021

Redegørelse om god fondsledelse 2022