Mette Rentzius Pedersen

KRK lejerrepræsentant

Stilling: Gårdejer
Alder og køn: Kvinde, født 1974
Indtrådt efter: Årsmødet 2020
Senest genvalgt: Genvælges ikke,
men indsats vurderes årligt i.f.m. årsmødet
Udløb af aktuel valgperiode:
Udskiftes ved lejers beslutning jf. vedtægtens §7
Særlige kompetencer:
Jura, hestehold, foreningsdrift
Øvrige ledelseshverv:
Indstillet af: Kongelundens Rideklub
Uafhængighed: Nej, bestyrelsesmedlem hos lejer,
der var gavegiver ved fondens stiftelse