Meike Dircksen

Bestyrelseskasserer

Stilling: Enterprise Arkitekt
Alder og køn: Kvinde, født 1970
Indtrådt efter: Bestyrelsesmøde d. 20/11/2019
Senest genvalgt: Årsmødet 2021
Udløb af aktuel valgperiode: Årsmødet 2023
Særlige kompetencer: Processtyring, Forretningsanalyse
Øvrige ledelseshverv:
Indstillet af: Kongelundens Rideklub
Uafhængighed: Ja