Christian Hagedorn

Bestyrelsesnæstformand

Stilling: Skovløber
Alder og køn: Mand, født 1967
Indtrådt efter: Årsmødet 2013
Senest genvalgt: Årsmødet 2020
Udløb af aktuel valgperiode: Årsmødet 2022
(udtræder efter eget ønske i.f.m. årsmødet 2021)
Særlige kompetencer: Forstvæsen, håndværk
Øvrige ledelseshverv:
Indstillet af: Ullerup By- og Pumpelaug
Uafhængighed: Ja