Velkommen til ny KRK bestyrelse !

Kongelundens Ridecenter Fonds lejer – Kongelundens Rideklub (KRK) – har netop fået ny bestyrelse. I bestyrelsen for fonden ser vi frem til samarbejdet med den ny klubbestyrelse om hvordan vi kan gøre ridecentret mere attraktivt på både kort og lang sigt. Fondens formål som ejer er “at tilvejebringe de bedst mulige fysiske rammer for dyrkning af ridesport på såvel højt som lavt plan i Tårnby Kommune” og det sker i samspil med KRK for at skabe størst mulig værdi for medlemmernes kontingentbetalinger.